Bütünleme Terapisi Kursları toplam 48 saatlik kuramsal eğitim ve 24 saatlik aktif uygulama süresinden oluşuyor.

 1. modül:

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN NÖROBİYOLOJİK TEMELİ

Fizyoterapistler, ergoterapistler, konuşma terapistleri, nöropsikologlar ve pediyatri alanında çalışan diğer profesyonellere yönelik olan bu 3 günlük modülde “Sinir sistemi nasıl çalışır? Duyularımız nasıl işler? Duyu bütünlemesi nedir? Duyu bütünleme bozukluğu nedir?” konularında ayrıntılı kuramsal bilgiler gerçek hayattan ayrıntılı örneklerle sunuluyor.

 1. modül:

DUYUSAL BÜTÜNLEME KLİNİK GÖRÜNÜMLERİ VE ANALİZİ

3 günlük bir program çerçevesinde 16 saat kuramsal ve 8 saat aktif uygulamadan oluşan bu modülde duyu bütünleme bozukluğu değerlendirme yöntemleri konusu ayrıntılı biçimde işleniyor. Çeşitli uluslararası yöntem ve araçlar Türkiye’deki uygulama deneyimleriyle birlikte aktarılıyor ve katılımcıların gerçek çocuklarla yaptığı değerlendirme uygulamaları video kamera ile kaydedilerek supervizör eşliğinde analiz ediliyor. Bu modül fizyoterapistler, ergoterapistler, konuşma terapistleri, nöropsikologlar, ve psikologlara yöneliktir.

 1. ve 4. modül:

DUYUSAL BÜTÜNLEME YÖNTEMLERİNİN PRATİK KLİNİK UYGULAMALARI

İkişer günlük program çerçevesinde 8 saat kuramsal ve 16 saat aktif uygulamadan oluşan bu son modül duyu bütünleme terapisinin planlanması, uygulanması ve gerçekleştirilen planların değerlendirilmesi konularını kapsıyor. Fizyoterapist ve uğraşı terapistlerine yönelik bu ileri modülde katılımcılar duyu bütünleme terapisine ihtiyaç duyan 12 gerçek çocukla süpervizör eşliğinde bütün bir terapi sürecini bire bir gerçekleştirme ve video kamerayla kaydedilen bu süreç üzerinden analiz yapma imkânı buluyor.

Bunları biliyor musunuz?

 • Maksimum fayda sağlama amacıyla her eğitim grubuna en fazla 20 katılımcı alındığını,
 • Toplam 72 saatlik eğitimin 24 saatinin aktif klinik uygulamalarla gerçekleşeceğini,
 • Her uygulama aşamasında katılımcıların çalışmalarının video kamera ile kayda alınması sayesinde bire bir ve grup değerlendirmeleri ile somut geribildirim ve öneriler ışığında etkin bir öğrenme ortamı oluşturulduğunu,
 • Toplam 72 saatlik eğitim süresinin 24 saati gerçek çocuklarla, klinik uygulamalar, değerlendirme, terapi planlama, uygulama ve analiz çalışmaları yapacağınızı,
 • Süpervizyon desteği alacağınızı ve uygulamalı çalışmalarda bire bir değerlendirme ve düzeltme önerilerinin yanı sıra grup değerlendirmelerindeki etkileşimlerden de faydalanarak kendi kurumunuza rahatça taşıyabileceğiniz gerçek deneyimler edineceğinizi,
 • Sadece uluslararası değil, Türkiye’deki klinik uygulamalar üzerine de teorik ve pratik bilgiler alacağınızı,
 • Sertifikalı: EVET
 • Süresi: 72 SAAT
 • Kimler Katılabilir:
 • 72 SAAT
 • Katıl!

  Sizi Arayalım!

  Faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için numaranızı bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

  WHATSAPP HATTI

  0 553 720 12 11

  ÇAĞRI MERKEZİ

  0 370 424 12 11