Teknolojik gelişmenin ve iletişimin katkısıyla hızla değişen dünyada bazı meslekler geçerliliğini yitirmekte, bazı meslek dallarında ise bilimsel ve teknolojik gelişmeler yeni bilgi ve donanımı gerektirmektedir. Ayrıca, ülkemizde birçok alanda, iyi yetişmiş, güncel bilgilere sahip ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Bu kapsamda, güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, geniş bir yelpazede çok sayıda sertifika programını katılımcılara sunuyoruz. Anadolu Sürekli Eğitim Merkezi Ülke genelindeki eğitim ağı ile hazırladığı üniversite onaylı sertifika programları çerçevesinde, eğitim sürecindeki öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak pek çok destekleyici eğitim programları ile onlara farklı bir perspektif kazandırıyor. Kurs programları gelişen ve değişen eğitsel şartlar ışığında öğrencilerimizin öncelikli ihtiyaç ve beklentileri  doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Sertifika programlarımız ayrıca; çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler vermektedir.  Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar kurumumuz ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kurumumuzun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan kurumsal programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum  ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.

Sizi Arayalım!

Faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için numaranızı bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

WHATSAPP HATTI

0 553 720 12 11

ÇAĞRI MERKEZİ

0 370 424 12 11