Girişimcilik Eğitim Modülleri

1- Girişimcinin Başlangıç Yol Haritası

2- Marka ve Patent Hakları Eğitimi

3- Temel Ticaret Hukuku Eğitimi

BİRİNCİ MODÜL EĞİTİMİ:

“Girişimcinin Başlangıç Yol Haritası”

Programın Amacı:

“Girişimcinin Başlangıç Yol Haritası” temel eğitim modülüyle birlikte girişimcilerimize genel bir farkındalık oluşturma çabalarıyla beraber;

 • Girişimcilerimizin iş fikri kuluçka dönemlerinde gerekli olan işletme koçluğu hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması,
 • İşletmelerimizin yatırım süreçleri aşamasında kaynaklarını daha verimli ve doğru kullanmaları yönünde desteklenmesi,
 • İşletmelerimizin kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları doğrultusunda üretim kapasitelerinin belirlenmesi,
 • Pazar ve pazarlama araştırma etütlerinin doğru yapılması,
 • Finansal analiz ve kara geçiş noktalarının araştırmacı gerçekleştirilebilir tahminlerle hesaplanması,
 • Tüm iş planı süreçlerinin analiz edilerek uygun iş modellerinin geliştirilmesi,
 • Ülkemiz girişimcilik kültürünün geliştirilmesi,
 • Ekonomik kalkınma seferberliği doğrultusunda işletmelerimize doğru ve profesyonel hizmetlerin ulaştırılmasının sağlanması,
 • Sürdürülebilirlik süreçlerinde girişimci ve işletmelerimizin alanında uzman profesyonel ekiplerle rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle desteklenmesi ve motivasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Kimler İçin:

Bir iş fikri olan ve nereden nasıl başlayacağı konusunda rehberliğe ihtiyacı olan herkes bu temel eğitim modülüne katılabilir.  Eğitim modülüne;

Yeni işyeri kurmak üzere olan girişimciler,

Kurumsal şirketlerin çalışanları ve üst düzey yöneticileri,

Mevcutta bir iş yeri olan işverenler,

Girişimcilik süreçlerini merak eden araştırmacı, yaratıcı ve yenilikçi öğrenmeyi, bilgi edinmeyi seven gençler, öğrenciler, sektör temsilcileri, meslek sahipleri ve her yaştan herkes bu eğitim modülüne katılabilirler.

 

Programın İçeriği:

Bir iş fikri olan ve/veya araştırma sorgulama bilgi edinme aşamasında olanlar şu sorulara cevap verebilecekler:

 • İş fikrinin başlangıç dönemi geliştirilme ve modelleme aşaması.
 • Başlangıç aşamasında girişimcilerin dikkat edeceği hususlar
 • İş fikirlerinin gelişim süreçleri
 • Yeni bir iş kurmak için gerekli olan fizibilite çalışmasına başlama
 • Girişimcilerin işletmeleri için oluşturabileceği temel finansal planlama aşamaları
 • İş Modeli ve iş planımı temel oluşum süreçleri
 • KOSGEB Yeni Girişimci Desteğini başvuru şartları
 • İş fikirlerine sektörlere göre alınabilecek hibe ve destekler hakkında genel bilgilendirmeler

…ve sizin araştırıp da cevabını bulamadığınız aklınızdaki tüm soruların profesyonel uzmanlar gözünden cevapları…

Program Sonunda Verilen Belgeler:

Katılım Belgesi

İKİNCİ MODÜL EĞİTİMİ:

“Marka ve Patent Hakları Eğitimi”

Programın Amacı:

“Marka ve Patent Hakları Eğitimi”, temel uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olabilecek katılımcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimlerin “Kimler İçin” bölümünde yer alan hedef kitlelerinin patent araştırması yapabilme, patent tarifnamesi yorumlayabilme, rakip analizi yapabilme ve geliştirilen projelerin patent olup olamayacağına dair karar verebilme temel yetkinlik ve becerisine sahip olabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Kimler İçin:

Bu temel eğitim modülü marka, patent ve fikri sınai haklar konusunda yeteri derecede bilgi sahibi olmayan ya da var olan bilgilerini pekiştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir. Bu eğitim modülüyle öncelikle marka ve patent süreçleriyle fikri sınai haklar kavramlarının ne olduğu ve eğitime katılanların bu haklar konusunda bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir.

 • Marka ve Patent Uzmanı olmak isteyenler,
 • İşini ve hizmetini büyütmek ve korumak isteyenler,
 • İşletme sahipleri, ortakları ve girişimciler
 • Sektör çalışanları,
 • İşletmelere kurumsal danışmanlık hizmeti veren avukatlar, SMMM’ler, mühendisler ve danışmanlar,
 • Marka patent ve sınai mülkiyet hakları alanına ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.

Programın İçeriği:

 • Ticari marka, önemi ve belirlenmesi,
 • Ticari markanın belirlenmesi ve kriterleri,
 • Ticari marka kapsamında korunan ve ihlal kapsamında kalan durumlar,
 • İhlal durumlarına örnekler,
 • Fikri ve sınai haklarla ilgili genel kavramlar ve örnekler,
 • Başvuru öncesi marka araştırması ve internet üzerinde marka araştırma,
 • Marka tescili genel kavramlar ve örnekler,
 • Marka verilme kriterleri,
 • Marka tescili ve önemi,
 • 6769 SMK kapsamındaki marka uygulamaları,
 • Fikri ve sınai haklarla ilgili genel kavramlar ve örnekler,
 • Patent ile ilgili genel kavramlar, buluş nedir?
 • Başvuru sahibi ve buluş sahibi kimdir? Hak ve yetkileri nelerdir?
 • Çalışanların buluşları, işçi buluşları,
 • Üniversite mensuplarının buluşları ve yeni mevzuat kapsamında üniversite buluşları,
 • Patent/ faydalı model verilme kriterleri,
 • Patent türleri,
 • Başvuru öncesi işlemler: buluşun değerlendirilmesi, korunmak istenen unsurların belirlenmesi,
 • Başvuru öncesi patent araştırması ve internet üzerinde patent araştırma,
 • Rüçhan hakları,

ÜÇÜNCÜ MODÜL EĞİTİMİ:

“Temel Ticaret Hukuku Eğitimi”

 Programın Amacı:

Ticaret Hukuku ticaretle ilgili işlemlerde uygulanmak üzere yürürlükte bulunan kuralların tümünü içermektedir. Özel hukukun bir dalıdır ve ticaret kanunumuz ticari işletme sistemini esas almaktadır. Eğitim programıyla ticari hayatın gereklerine ve sürekli değişen mevzuat hükümlerinin yarattığı karışıklıklara yönelik bilgilendirilmesi ve hangi tip şirketin hangi avantajlar sağladığı ve bir yatırıma karar verilmesi halinde kurulması planlanan şirket tipinin nasıl belirlenmesi gerektiği hususunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kimler İçin:

 • Şirket yönetici ve çalışanları,
 • Finans yöneticileri,
 • Finansal kurumlar ve çalışanları,
 • Sermaye piyasalarında çalışanlar,
 • Yatırımcılar,
 • Girişimci adayları ve yeni şirket kuranlar
 • Aracı kurum ve banka çalışanları
 • Vergi uzmanları ve çalışanları,
 • Yatırımlarını değerlendirmek isteyenler.
 • Finans alanına ilgi duyan öğrenciler, akademisyenler, serbest meslek erbapları başta olmak üzere herkes bu eğitime katılabilir.

Programın İçeriği:

 • Ticari İşletme, Tacir ve Ticari İş Kavramı
 • Ticari İşletmelere İlişkin Önem Taşıyan İsim ve İşaretler
 • Ticari İşletmenin Devredilmesi ve Sorumluluklar
 • Adi Şirket ve Ticaret Şirketleri Kavramı
 • Ticaret Şirketlerinin (özellikle Anonim ve Limited Şirket) Kuruluşu, Yönetimi, Temsili
 • Ticaret Şirketlerinde (özellikle Anonim ve Limited Şirket) Ortaklar (Pay Sahipleri)
 • Ticaret Şirketlerinin (özellikle Anonim ve Limited Şirket) Sona Ermesi
 • Genel Olarak Kambiyo Senedi Kavramı
 • Kambiyo Senetlerinde Ciro ve Aval
 • Kambiyo Senetlerinden Doğan Sorumluluk ve Zamanaşımı

Temel NLP Eğitimi

Kişisel gelişim amaçlı bir programdır. Kişilerde davranış ve duygu düzeyinde değişiklikler yaratma ve bilinçaltını yeniden programlama üzerine bir eğitimdir. Bu eğitimle beraber zihnin nasıl işlediği, hedeflere nasıl ulaşılacağı yaşayarak ve uygulayarak öğrenilir. İletişim konusunda uzmanlaşmak, gerçek potansiyeli açığa çıkarmak, doğru hedefler belirleyerek bunlara ulaşmak, duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki bağlantıları öğrenerek gerek kendinizin gerekse başkalarının problemleri üzerine çalışabilmek bu programda kazanacağınız becerilerden bazılarıdır.

Kimler için:

* Kariyer Planlaması İçinde Olanlar

* Kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler

Program İçeriği:

 • NLP Nedir?
 • NLP’nin Varsayımları
 • Bilinçdışı Zihnin Çalışma İlkeleri
 • Bilinç ve Bilinçdışı Zihin Arasındaki Farklar
 • Bilinç ve Bilinçdışı Zihnin Öğrenme İlkeleri
 • Öğrenmenin Basamakları
 • NLP Değişim Süreci
 • Hedefler Açısından İyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturma
 • İletişim ve Dil Unsurları
 • Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim Süreci
 • Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
 • Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
 • Temsil Sistemleri (Görsel, İşitsel, Dokunsal)
 • Meta Model Dil Kalıpları
 • Duyguları Yönetme
 • Duygusal Değişim Süreci
 • Olumlu Duygular Yaratma ve Artırma
 • Sınırlayıcı İnançları Belirleme ve Değiştirme
 • Mükemmellik Çemberi
 • Alt Sistemler (Alt Modaliteler)
 • Kimlik, inançlar ve değerler
 • Kişilik Tipolojileri
 • NLP Practitioner tekniklerinin uygulanması
 • Sertifikalı: EVET
 • Süresi: 6 SAAT
 • Kimler Katılabilir:
 • 6 SAAT
 • Katıl!

  Sizi Arayalım!

  Faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için numaranızı bırakın, en kısa sürede sizi arayalım.

  WHATSAPP HATTI

  0 553 720 12 11

  ÇAĞRI MERKEZİ

  0 370 424 12 11